WeDo® Robot bouwen

Workshop Robot bouwen
In de workshop Robot bouwen, bouw je je eigen robot met divers legomateriaal, sensoren, motoren en interface. Het materiaal is zeer divers waardoor je naast een gerichte opdracht ook zelf een robot kan bouwen waarbij jij de functies zelf bepaalt!

Opbouw
De workshop Robot bouwen heeft een actief karakter. De uitleg is kort en krachtig waardoor de leerlingen snel met de computer en de robot aan de slag kunnen. De workshop kent een opbouw in het niveau van de opdrachten. Leerlingen werken in 3-tallen en kunnen onafhankelijk van elkaar werken aan steeds complexere opdrachten. De leerlingen gebruiken een computer of laptop bij het programmeren van de robot.